Congrés nacional

Imprimeix
Els membres de les Joves Cambres es reuneixen en diferents ocasions durant el transcurs de l'any. En cada trobada, seminari, assemblea o congrés, la Jove Cambra ofereix un ambient obert per al debat, on es prenen decisions, es comparteixen experiències, es realitzen amistats i s'obren noves portes al món d'oportunitats que representa la Jove Cambra.

Cada organització local planifica les reunions amb els seus membres. S'organitzen reunions de treball, sortides de caire lúdic i cultural, assemblees, etc.

A nivell de Catalunya les joves cambres es reuneixen cada cop que s'organitza algun esdeveniment nacional com ara assemblees (gener, maig-juny i octubre), el Fòrum de Joves Emprenedors (juliol), actes de lliurament de premis, etc i a en l'àmbit internacional, els membres de les Joves cambres tenen l'oportunitat de participar a acadèmies de formació, conferències d'àrea (juny) i congressos mundials (novembre) on es promou la formació, alhora que es gaudeix de la varietat cultural i les relacions humanes

Aquest 2006 el congres nacional es realitzara a Igualada durnant el 27, 28 i 29 d'octubre 2006